การล๊อคอินเข้า V-Cop ด้วยสมาร์ทโฟน

เปิดเบราเซอร์ แล้วไปที่ www.v-cop.net

เน้นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ อีเมลล์ เบอร์โทร ศาสนา ฯลฯ ต้องครบ