แจ้งกำหนดการประชุมนักเรียน นักศึกษาที่ยื่นคำร้องซ่อมกิจกรรม (4-15 ม.ค. 64)

เข้าประชุมตามตารางที่กำหนด