วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราาว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานสื่อการเรียนการสอน

สมัครออนไลน์ Click : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSBUtfD10q4Hntr1rQI4SRJ1R0CfOIDKStIMsXBMSx_u0V0g/viewform