งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

 

งานกิจกรรมฯ เปิดขยายเวลาให้นักเรียน นักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 5-30 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์

 

คลิก Link http://www.chcvc.ac.th/pgrad/pclub/clubindexstudent.php

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 033-004458 ต่อ 4001