ให้ นร.ปวช.1 และ ปวส.1 ถ่ายรูปใบหน้าและ Upload เข้าสู่ระบบ Student Care

ตั้งแต่วันที่ 12-23 ก.ค. 64 (เวลา 08.00-18.00 น.)