Display # 
Title Author Hits
การกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานในช่วงของการระบาดไวรัสCovid 19 การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ด้วยระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Written by Super User 53
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน, เจ้าหน้าที่ธุรการ) Written by Super User 212
ประกาศงดการจัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2-3 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 Written by Super User 75
ประกาศงดการจัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) Written by Super User 96
ประกาศงดจัดโครงการสัมมนาก่อนสำเร็จการศึกษา (พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 Written by Super User 81
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ Written by Super User 122
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ข สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ Written by Super User 110
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 Written by Super User 125
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564 Written by Super User 223
กำหนดการวัดผลและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Written by Super User 109