Display # 
Title Author Hits
การกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานในช่วงของการระบาดไวรัสCovid 19 การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ด้วยระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Written by Super User 3
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน, เจ้าหน้าที่ธุรการ) Written by Super User 148
ประกาศงดการจัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2-3 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 Written by Super User 34
ประกาศงดการจัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) Written by Super User 60
ประกาศงดจัดโครงการสัมมนาก่อนสำเร็จการศึกษา (พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 Written by Super User 45
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ Written by Super User 84
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ข สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ Written by Super User 70
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 Written by Super User 82
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564 Written by Super User 170
กำหนดการวัดผลและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Written by Super User 52